Tomter ute for salg

 

  • Infrastruktur ligger klar frem til tomtegrenser.
  • Profilen til Vakkerlia Hyttefelt vil være naturtomter, med krav om miljøvennlige hytter som harmoniserer med omgivelsene.
  • Alle tomtene under reguleringsplanen ligger for salg, prisene vil variere noe ut ifra beliggenhet og størrelse.

Ta kontakt ved interesse.