Tomter ute for salg

Tomtene ligger ute for salg, infrastruktur ligger klar frem til tomtegrenser. Profilen til Vakkerlia Hyttefelt vil være naturtomter, med krav om miljøvennlige hytter som harmoniserer med omgivelsene. Alle tomtene under reguleringsplanen ligger for salg, prisene vil variere noe ut ifra beliggenhet og størrelse.